danh bạ các trang web Bacdau.vn
  • Xem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

    Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".

  • 1