danh bạ các trang web Bacdau.vn
  • Ngày bảy và ngày ba có thực sự xấu

    Trong dân gian vẫn truyền tụng câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" hay "Mùng năm, mười bốn, hai ba, Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn" để chỉ những ngày xấu, không may mắn. Vậy điều này có đúng không Lý giải như thế nào

  • 1