danh bạ các trang web Bacdau.vn

Chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 8/2013

23/03/2013 - Xem:5617

Khai trương là mở cửa hàng quán để buôn bán. Mở kho nhập kho là để đem hóa vật ra hay mang hóa vật vào. Lấy hay cất vật quý là như vàng bạc , châu ngọc...muốn đem cất giấu hoặc nay muốn lấy ra. Cả bả việc trên đều dùng chung trong các ngày tốt sau đây :

 

Các ngày phù hợp trong tháng này là :

Ngày dương : 2 - 8 - 2013 có ngày âm là 26 - 6 - 2013. Ngày Canh Tí

Ngày dương : 8 - 8 - 2013 có ngày âm là 2 - 7 - 2013. Ngày Bính Ngọ

Ngày dương : 14 - 8 - 2013 có ngày âm là 8 - 7 - 2013. Ngày Nhâm Tí

Ngày dương : 16 - 8 - 2013 có ngày âm là 10 - 7 - 2013. Ngày Giáp Dần

Ngày dương : 21 - 8 - 2013 có ngày âm là 15 - 7 - 2013. Ngày Kỷ Mùi

Ngày dương : 22 - 8 - 2013 có ngày âm là 16 - 7 - 2013. Ngày Canh Thân

Ngày dương : 23 - 8 - 2013 có ngày âm là 17 - 7 - 2013. Ngày Tân Dậu

Ngày dương : 26 - 8 - 2013 có ngày âm là 20 - 7 - 2013. Ngày Giáp Tí

Ngày dương : 27 - 8 - 2013 có ngày âm là 21 - 7 - 2013. Ngày Ất Sửu

Ngày dương : 28 - 8 - 2013 có ngày âm là 22 - 7 - 2013. Ngày Bính Dần

 

Bình luận: Chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 8/2013