danh bạ các trang web Bacdau.vn

Chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 7/2013

23/03/2013 - Xem:8251

Khai trương là mở cửa hàng quán để buôn bán. Mở kho nhập kho là để đem hóa vật ra hay mang hóa vật vào. Lấy hay cất vật quý là như vàng bạc , châu ngọc...muốn đem cất giấu hoặc nay muốn lấy ra. Cả bả việc trên đều dùng chung trong các ngày tốt sau đây :

Các ngày phù hợp trong tháng này là :

Ngày dương : 2 - 7 - 2013 có ngày âm là 25 - 5 - 2013. Ngày Kỷ Tỵ

 

Ngày dương : 3 - 7 - 2013 có ngày âm là 26 - 5 - 2013. Ngày Canh Ngọ

 

Ngày dương : 4 - 7 - 2013 có ngày âm là 27 - 5 - 2013. Ngày Tân Mùi

 

Ngày dương : 7 - 7 - 2013 có ngày âm là 30 - 5 - 2013. Ngày Giáp Tuất

 

Ngày dương : 8 - 7 - 2013 có ngày âm là 1 - 6 - 2013. Ngày Ất Hợi

 

Ngày dương : 9 - 7 - 2013 có ngày âm là 2 - 6 - 2013. Ngày Bính Tí

 

Ngày dương : 10 - 7 - 2013 có ngày âm là 3 - 6 - 2013. Ngày Đinh Sửu

 

Ngày dương : 15 - 7 - 2013 có ngày âm là 8 - 6 - 2013. Ngày Nhâm Ngọ

 

Ngày dương : 16 - 7 - 2013 có ngày âm là 9 - 6 - 2013. Ngày Quý Mùi

 

Ngày dương : 17 - 7 - 2013 có ngày âm là 10 - 6 - 2013. Ngày Giáp Thân

 

Ngày dương : 23 - 7 - 2013 có ngày âm là 16 - 6 - 2013. Ngày Canh Dần

 

Ngày dương : 28 - 7 - 2013 có ngày âm là 21 - 6 - 2013. Ngày Ất Mùi

Bình luận: Chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 7/2013